Amdanom Ni

Ers 20 mlynedd bellach rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda dioddefwyr cam-drin domestig, trais, camdriniaeth rywiol, cam-fanteisio a throsedd casineb.

Rydyn ni’n angerddol, yn uchel ein cymhelliant ac yn benderfynol o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu’r cymorth a’r eiriolaeth ymaferol ac effeithiol y mae eu hangen arnynt.

Ein nod yw atal problemau heddiw rhag troi’n argyfyngau yfory. Mae hyn yn arbed symiau sylweddol o arian, yn arbennig i’r coffrau cyhoeddus.

Mae ein tîm ymroddedig ac ymrwymedig o staff a gwirfoddolwyr wedi helpu degau o filoedd o bobl o bob oedran, rhyw a chefndir, gan gynnwys dioddefwyr cam-drin domestig, gweithwyr rhyw, dioddefwyr troseddau casineb a chyn-droseddwyr.