Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch fod yn gysylltiedig â chefnogi Cymru Ddiogelach, boed hynny drwy wirfoddoli ar lawr gwlad gydag un o’n prosiectau, drwy ein helpu i godi arian neu drwy ein cefnogi drwy gronfa ymddiriedolaeth.

RHOI

Dod yn wirfoddolwr

Oes diddordeb gyda chi ddod yn wirfoddolwr ar gyfer un o’n prosiectau? Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch fod yn gysylltiedig, ac mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd a chael profiad gwirioneddol werthfawr.

Mae dod yn wirfoddolwr gyda Chymru Ddiogelach yn ymrwymiad, ac rydyn ni’n deall bod gan y rhan fwyaf o bobl alwadau eraill ar eu hamser. Mae’n bwysig felly eich bod yn dewis y prosiect cywir i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw a’ch argaeledd.

Isod mae rhai o’r ffyrdd y gallwch fod yn gysylltiedig: 

Cymorth Allgymorth
Cymorth Gweinyddol
Cymorth Mentora
Gwaith Ieuenctid

I gofrestru’ch diddordeb mewn gwirfoddoli gyda Chymru Ddiogelach, dylech gwblhau’r ffurflen isod:

Enw *
Enw